Læger

Martin Ryt-Hansen (f. 1969
Speciallæge i Almen Medicin

Kursusleder på Specialeuddannelsen i Almen medicin, Københavns Universitet
Læge fra Københavns Universitet 1996
Speciallæge i Almen Medicin 2002
Praktiserende læge 2003 -
Kursusleder for Specialeuddannelsen i almen medicin ved Københavns Universitet 2009 -
Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk selskab for Almen Medicin
Lægefaglig erfaring:
Medicin og Organkirurgi Hørsholm Sygehus 1996
Praksisreservelæge Hundested 1997
Kommunelæge i Norge 1998
Distrikslæge Egedesminde, Grønland 1998
Kardiologi, Bispebjerg 1998
Ortopædkirurgi, Hillerød 1999
Gynækologi/Obstetrik, Helsingør 1999
Intern Medicin, Helsingør 2000
Pædiatri, Hillerød 2001
Psykiatri, Hillerød 2001
Amanuensis, Praksis i Birkerød 2002
Skibslæge på ”Skoleskibet Danmark” 2002
Undervisning:
Klinisk lærer på Københavns Universitet
Forelæsninger i Gynækologi i Almen Praksis
Undervisning i ”Tidlig Patient Kontakt”
Undervisning i ”Almen Medicin” sidste semester
Undervisning i “Køb af Praksis”
Fagligt arbejde:
Tillidsrepræsentant Medicinsk afdeling, Helsingør 2000
Formand for Yngre Almen Medicinere i Frederiksborg Amt 1999-2002
Formand for Kursusudvalget under Dansk Selskab for Almen Medicin 2000-2002
Redaktør af Practicus 1999-2002
Akupunktur:
Deltagelse i diverse kurser under Lægeforeningen
Har praktiseret Akupunktur siden 1998
Privat:
Gift med Annette Dam Ryt-Hansen. Har tre børn, Rebecca, Nikolaj og Laura.